Тези общи условия и правила за използване на Уеб Сайта уреждат употребата и достъпа до и / или членството в rent.4vendeta.com. RENT 4Vendeta може да бъде наричан по-нататък "Ние", "Нас", или с други местоимения от първо лице. Тези Общи условия се отнасят за вас, независимо дали сте само регистриран потребител, или такъв който има дадена услуга от нас, независимо дали сте потребител, който допринася с някакъв вид внос на някой от нашите клиенти, или пасивен или активен потребител на нашите услуги и такъв, който публикува мнения и чете в нашите форуми, или ако просто разглеждате нашия сайт, Вие автоматично се съгласявате да спазвате тези общи условия и правила за ползване на услугите предлагани от Нас.

RENT 4Vendeta е в бизнаса по предоставяне на гейм сървъри под наем, които са базирани на Интернет сървърни системи. Тези услуги могат да бъдат посочени в това споразумение като "нашите услуги", "услугите", или други подобни.

RENT 4Vendeta си запазва пълното право да променя, изменя, реализира всякакъв вид информация в този сайт, като всички посетители, ползватели, читатели на този сайт са задължени да се информират собствено за промени в общите условия и правила. При допуснати недоразумения от страна на посетителя, позвателя, читателя породени поради не прочитане, не дочитане на въпросните правила и условия, RENT 4Vendeta запазва правото си да не обръща внимание на въпросните получили се недоразумения, при положение че е оказана информация за справянето им.

При не съгласие да се обвържете с настоящите Общи условия, Вие не можете да ползвате нашите услуги, сайт, сървъри или всякакъв вид дейност на RENT 4Vendeta. Вие трябва да излезете незабавно от нашият сайт и не можете да използвате или получавате достъп до сайта ни. Можете да използвате и достъпвате нашите услуги само и единствено в съответствие с настоящите Общи условия и приложими Закони. Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и разбирате, наясно сте, приемате и се съгласявате с Общите ни условия.

Вие се съгласявате да не използвате или получавате достъп до услугите ни, ако това би нарушило законите на вашата държава, област или регион. Трябва задължително да се въздържате от използването на нашите услуги за незаконна размяна на файлове, или да разпространявате всякакви материали с авторски права, без изричното разрешение на притежателя на авторските права.

Вие гарантирате, че сте най-малко на 13-годишна възраст и че имате правоспособност да влизате в настоящото споразумение. Ако не сте поне на 13-годишна възраст, вие трябва да прекратите използването на нашите услуги незабавно и не може да използвате или да получите достъп до услугите ни. Тийнейджърите между 13 и 17 години трябва да имат разрешение от родител или настойник за достъп, използване на сайта. Вие се съгласявате да не заобикаляте каквито и да било функции за сигурност и /или достъп, които ние сме инсталирали. Освен това, ние не поемаме никаква отговорност или задължения за всякакви неоснователни доводи относно възрастта на потребителя.

Потребителския профил и пароли не могат да бъдат прехвърляни или продадени на трета страна. RENT 4Vendeta и неговите филиали не носят отговорност, произтичаща от влизането с измама и използване на нашите услуги. Ако даден потребител чрез измама получава достъп, ние можем да прекратим членството веднага и да вземем всички необходими и подходящи действия съгласно приложимите федерални, щатски и международни закони.

RENT 4Vendeta запазва правото си да изтрива, променя, редактира акаунти и услуги в зависимост от това дали дадената услуга/акаунт е компрометиран от други лице, което не е собственик на акаунта/услугата и няма съгласието на собственика. Всякаква такава на вид информация е нужно да бъде предавана на собственика или служителите на са сайта, за да бъдат взети конкретни мерки против бъдещи недоразумения между двете страни. При открадване, хакване и всякакъв вид неправомерни действия от трето лице, което не е било споменато и е извършило неправомерни действия върху акаунт/услуга, Ние си запазваме правото да не възстановяваме акаунт/услуга.

Не може да се заобикаля всякакво криптиране или други инструменти за сигурност, използвани навсякъде в нашите сървъри (включително кражба на потребителски имена и пароли или използване на потребителско име и парола на друго лице, за да се получи достъп до ограничена/забранена зона на нашите услуги.

Не може да се използват софтуерни грешки, за да се манипулира системата и извършване на действия, включително, но не само получаване на неодобрени ценови отстъпки, получаване на неплатени услуги, както и получаване на нереализирания кредит за присъединени потребители/афилиейти.

Вие не можете да използвате извличане на данни, ботове, или подобно събиране на данни и извличане на информация на нашите сървъри, или на някоя от нашите услуги.

Ние си запазваме правото да забраним използването на потребителски имена, които по наше усмотрение, сметнем за неподходящи. Ние си запазваме правото да анулираме по всяко време членството на всеки потребител, който използва избрано потребителското си име в нарушение на настоящите Общи условия или във всеки случай, което ние, по наше усмотрение сметнем за неподходящо.

Единствено вие сте отговорни за поддържането на поверителността на потребителското си име и парола и носите пълната отговорност за всички действия, които се извършват с вашето потребителско име и парола.

При поръчката на дадена услуга, Вие се съгласявате, че при заплащането на дадената и избрана от вас услуга, нужната сума няма как да бъде върната на заплатилият услугата. Ние си запазваме правото да не връщаме по никакъв начин суми поради една или друга причина. Същото се отнася и при зареждането на баланс в своят профил в нашият сайт.

Заявките за прехвърляне на баланс от една услуга към друга са напълно забранени. Тук става дума за услуги от различни източници (сайтове), с цел прехвърлянето на суми от една система към друга.
Прехвърлянето на баланс от акаунт към акаунт в една система (в случая RENT 4Vendeta) се контролира от Правилата за ползване.

В случай на прекратяване, забавяне, задържане на нашите услуги за определен или неопределен период от време, всеки клиент ще бъде уведомен приблизително за периода на прекратяване, забавяне, задържане. Ние запазваме пълното си право да не даваме компенсации или парични обезщетения за периода, в който услугата не е била достъпна. При напълно прекратяване на услугите, които предоставяме и в случай на такава, която е платена за по-дълъг период от време, то Ние си запазваме правото да не върнем сумата, която е като остатък от периода на прекратяване до периода на изтичане на услугата, само и единствено при положение, че клиента бъде уведомен минимум 7 дни преди прекратяването на услугата.

Ние не носим по никакъв начин отговорност, ако при непредвидени обстоятелства и причини, извън нашият контрол се наложи да прекратим, задържим, забавим ползването на дадена услуга. В най-кратък период от време Ние ще се опитаме да възстановим услугата. При невъзможност за възстановяване на услугата, клиента ще бъде уведомен, а всякакъв вид компенсации няма да бъдат изплатени.

Екипът на RENT 4Vendeta може по всяко време да откаже помощ при проблем с услугата, стига той да не се дължи в нарушаването на качеството на услугата от страна на RENT 4Vendeta. В това число влизат всички промени дължащи след намеса на клиента върху услугата, чрез редактиране, добавяне и изтриване на съдържание, модули, плъгини. Единствено помощ не може да бъде отказана от страна на екипът на RENT 4Vendeta в случай, когато услугата, която е избрана от клиента е чист вариант, без редакции и промени по структурата и в същото време има доказан произход на проблем, за който екипът на RENT 4Vendeta е виновен. Във всички други случаи, RENT 4Vendeta си запазва пълното правото да откаже помощ.

При наличие на спор между страните поради една или друга причина, свързани с ползването на дадена услуга, то тези Общи условия и правила ще служат за обоснование на страните за вземане на решение.

Нека се има в предвид, при непредвидени обстоятелства, услугите е възможно да бъдат прекъснати за неопределен период от време, поради външни причини, които не могат да бъдат управлявани от Наша страна.

Чрез съгласието си на тези Общи условия и правила, вие автоматично се съгласявате и с правилата на ползване на услугите, които предлагаме.

Ние си запазваме правото да променяме, подменяме, редактираме, изтриваме, добавяме Общите условия и правила по всяко време, без знанието на клиента, ползвателя, читателя. Това е задължение на клиента, ползвателя, читателя да бъде информиран, като периодично проверява за промени по Общите условия и правила.