Забранява се:

 • Добавянето на всякакъв вид booster-и като mmtimer и подобни на него по сървърите.
 • Автоматичното редактиране към друг IP Адрес, различен от тези, които предлагаме.
 • Спаменето чрез чат или худ съобщения по екрана на играча, които затормозяват играта му по такъв начин, че той да бъде травмиран.
 • Задължаването на играча (другите лица, ползващи сървърите) да изтеглят софтуер, който ще навреди на машината, с която се свързват.
 • Свързването със Support-а за теми, които не са свързани с услугите, които се предлагат и в същото време не е споменато някъде странично, че се предлагат други такива и е нужно свързването на клиента със Support-а по друга тема, упомената някъде.
 • Спаменете и пращането на фалшиви и дранзещи съобщения при контактуването ви със Support.
 • Маменето, залъгването и баламосването на Support-а по какъвто и да е било начин независимо с каква цел.
 • Заплашването, използването на нецензурирани думи, с цел сплашване, за облагодетелстване на себе си или друг човек.
 • Изнудването на Support-а по какъвто и да е било начин поради не харесване на услугата, която се предлага. Такъв вид искания могат да се отравят директно към съда.
 • Използването на сървъра по такъв начин, по който ще се наложат бъдещи действия от наша страна, за да може да се върне сървъра в нормалното му състояние за друг клиент. Обръща се специално внимание на бановете в сайтове за реклама на сървъра като gametracker.rs и други!

Позволено е:

 • Да продавате, разменяте и прехвърляте услуга, баланс (в рамките на текущата система - RENT 4Vendeta - само) на друг клиент или друго лице, само и единствено със знанието на Support-а. Задължително е неговото знание, за да могат да се предприемат бъдещи действия по акаунта и неговото подсигуряване на новият ползвател. Support-а може по всяко време да откаже осъществяването на този вид "услуга" без причина. При прехвърляне на сървър се изтрива цялото съдържание на сървъра и чак тогава сървъра се премества към новият собственик с чиста платформа и мод.
 • Да рекламирате по всякакъв начин в различни сайтове сървъра, стига това да не вреди на сървъра или по някакъв начин на нас като фирма.
 • Свободно да използвате нашето име „RENT 4Vendeta” само и единсвено ако имате закупена от нас услуга в момента или сте били ползвали услуга в период до последната година, като коментирате услугите ни.
 • Свободно да използвате “RENT 4Vendeta” абривиатурата, с цел доказване на собственост и / или реклама в чужди сайтове. Пример: „Хост от 4Vendeta”.

Правилата ще бъдат обновявани постоянно, имайте го в предвид!